Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) in werking getreden. Alle zorgverleners in Nederland moeten voldoen aan eisen die in het kader van de Wkkgz worden gesteld. Praktijk ‘Gezin op 1, praktijk voor contextuele hulpverlening en therapie’ voldoet aan die eisen en heeft ervoor gekozen om de afhandeling van klachten via de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) te laten verlopen.

Hoe werkt het in de praktijk ?

De vertrouwenspersoon (NFG)

Het kan voorkomen dat je als cliënt van mijn praktijk een klacht hebt over de geboden zorg. De voorkeur gaat er naar uit om de klacht rechtstreeks met elkaar te bespreken. Mocht dat gesprek onvoldoende bevredigend zijn, of wil je liever direct met een derde persoon erbij het gesprek voeren, dan bestaat de mogelijkheid dat je je wendt tot de vertrouwenspersoon van de (NFG). Via de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener vind je de contactgegevens.

De klachtenfunctionaris (Quasir)

Wil je je klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris dan kun je dit eveneens regelen via de NFG.

De NFG is aangesloten bij Quasir, Expertisecentrum Klachten, Calamiteiten en Geschillen Zorg en Welzijn en waarborgt daarmee onafhankelijkheid en objectiviteit. Voor adresgegevens van de klachtenfunctionaris kun je contact opnemen met het NFG-secretariaat via het e-mailadres: info@de-nfg.nl

De klachtenfunctionaris voorziet je (gratis) van advies over het indienen en formuleren van jouw klacht en probeert de klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

In de praktijk blijkt dat een goed gesprek het beste werkt en dat in de meeste gevallen een oplossing wordt gevonden.

De geschillencommissie

Als een mediërend gesprek niet helpt en je ontevreden blijft, dan kun je de stap zetten naar de geschillencommissie. De geschillencommissie zal conform de Wkkgz en het klachtenreglement tot een bindende uitspraak komen waaraan partijen zich dienen te houden.