Werkwijze

Aanmelding kan telefonisch of per email. Hierna volgt een afspraak voor een intakegesprek. Ik werk zowel op ambulante basis als vanuit mijn praktijkadres. Op ambulante basis werken wil zeggen dat ik je thuis bezoek. Bij het maken van huisbezoekafspraken houden we rekening met jouw mogelijkheden en die van mij. Daarnaast zijn gesprekken op de praktijk mogelijk.

Tijdens een of twee intakegesprekken wordt nauwkeurig onderzocht wat de vragen en problemen zijn. Ik informeer je over mijn werkwijze en beantwoord vragen daarover. We staan stil bij de vraag of er sprake is van voldoende vertrouwen om de hulpverlening voort te zetten. Als dat het geval is, stellen we een overeenkomst op. Hierin worden jouw hulpvragen, de doelen, de werkwijze, het aantal gesprekken en de evaluatiemomenten vastgelegd. Contextuele hulpverlening vormt de basis. Daarnaast maak ik gebruik van technieken uit diverse hulpverleningsmethoden. Je kunt dan denken aan EFT ( emotionally focused therapy), AFFT (op hechting georiënteerde gezinstherapie), RET ( rationeel emotieve therapie), oplossingsgericht werken, gebruik van beeldtaal.

Na vijf bezoeken volgt een evaluatiemoment. Daarbij staan we stil bij de vraag of we de goede koers volgen en of de werkwijze naar beider tevredenheid verloopt. Zo nodig vindt bijstelling plaats.

In mijn houding ben ik meerzijdig partijdig. Dat wil zeggen dat ik zorg en aandacht geef aan jou en aan alle mensen in jouw context die beïnvloed kunnen worden door de hulpverlening.