Scheidingssituatie | ouders & kinderen

Scheidingssituatie | ouders & kinderen

Uit elkaar gaan doet pijn en is zwaar. Het is extra moeilijk als er kinderen bij betrokken zijn. Je kunt je een hele tijd ongelukkig voelen en je afvragen hoe het verder moet. De zorgen kunnen je flink in beslag nemen, zelfs zozeer dat het kan gebeuren dat de aandacht voor de kinderen er onder lijdt. Dat is begrijpelijk, maar ook zorgelijk. Als de ruzies tussen de ouders aanhouden, dan raken kinderen daarin verstrikt en komen zij in de knel. Kinderen zijn vaak in de war en angstig en hebben nauwelijks grip op de situatie. Hun ontwikkeling wordt dan bedreigd.
Voor, tijdens en zeker ook na de scheiding hebben kinderen hun ouders hard nodig. Het inschakelen van hulp door Gezin op 1 draagt in belangrijke mate bij aan het vinden van het goede spoor.

De mate waarin het jullie als ouders lukt om voldoende tot  ouderlijke samenwerking te komen, heeft grote invloed op de vraag of het met de kinderen weer goed gaat na de scheiding (na verloop van tijd). Door conflicten op te lossen, geen ruzie te maken als de kinderen in de buurt zijn en op een passende wijze met kinderen te praten, helpen ouders hun kinderen de scheiding te verwerken en met beide ouders in contact te blijven. Zo hoeven kinderen niet te kiezen voor een van hun ouders.  Daardoor kunnen zij uit een loyaliteitsconflict blijven. Van beide ouders mogen houden is belangrijk om gezond op te kunnen groeien als kind en je te blijven ontwikkelen.

Als contextueel hulpverlener werk ik met de ouders  aan het herstel van hun gezamenlijk ouderschap. Daarnaast werk ik met kinderen en help hen bij het doen van hun verhaal, voor zichzelf en aan hun ouders, zodat er weer sprake kan zijn van ontmoeting tussen ouder en kind. Het gaat om herstel van de balans van geven en ontvangen van passende zorg. Ouders die beter zicht hebben op het belang van samenwerkend ouderschap voor de kinderen en daarnaar leren handelen, geven hun kind zijn of haar kinderleven terug. Samen dragen we daar zorg voor.