Relationele hulpverlening

Relationele hulpverlening

Voor veel mensen is de relatie met de partner een van de belangrijkste relaties in het leven. Net zoals kinderen zich goed voelen wanneer zij veilig gehecht zijn, zo kunnen  volwassenen zich veilig en gelukkig voelen wanneer de relatie met hun partner goed is. De veilige haven die volwassenen elkaar bieden is een bron van zekerheid en geluk. Een partnerrelatie die problematisch verloopt, betekent vaak dat er sprake is van (groot) verdriet. Zijn de partners daarnaast ook ouders, dan lijden de kinderen onder de moeilijkheden van hun ouders mee. Herken je jezelf in dit probleem? Dan is het raadzaam je te wenden tot Gezin op 1, relationele hulpverlening. Naast contextueel hulpverlener en therapeut, is Maria opgeleid tot EFT therapeut (emotionally focused therapy – basis).

De communicatie tussen jou en jouw partner verloopt moeizaam en je hebt meer ruzie  dan je lief is. Je voelt je eenzaam in de relatie of je bent bezorgd over de vraag of deze relatie op deze manier wel stand houdt. In deze en vergelijkbare situaties is het verstandig om op tijd hulp te vragen. De kans is dan groter dat jullie nog allebei verlangen naar een beter contact met elkaar. Het kan zijn dat jullie samen willen onderzoeken of er nog genoeg vertrouwen is om de relatie voort te zetten. Als dat wel zo is, is het belangrijk dat jullie het vertrouwen in elkaar opnieuw kunnen voeden en laten groeien.

Bij relatiehulpverlening worden de huidige problemen en zorgen grondig in beeld gebracht. Achter bezorgdheid, boosheid of verdriet schuilt vaak het verlangen naar verbondenheid. We besteden aandacht aan de vraag waardoor ieder gekwetst wordt. De vraag is of je van elkaar weet welke innerlijke pijn bestaat of laat je alleen maar boosheid zien? Het verlangen naar verbondenheid naar boven halen en leren uitspreken, is de kracht die herstel mogelijk maakt. We besteden aandacht aan de vraag hoe opgebouwde patronen in de eigen levensgeschiedenis het evenwichtig samenleven verstoren. Het gaat om het ontwikkelen van een nieuw en beter relationeel evenwicht en hervinden van goed samenleven.