Praktische informatie

Tarieven

Het eerste telefonische contact is gratis.
Daarna wordt € 60,- per uur gerekend.
Meestal is de duur van het consult 1 à 1½ uur.
De reiskosten bedragen € 0,28 per km.

Vergoedingsmogelijkheden

De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden (een groot deel van) de kosten vanuit de aanvullende verzekering. Hoeveel dat precies is hangt af van het pakket. Informatie daarover kun je opvragen bij de ziektekostenverzekeraar. Gebruik daarvoor deze link.

Met een persoonsgebonden budget (PGB) ben je in de gelegenheid om zelf zorg en begeleiding in te kopen. Zorgverleners werken in opdracht van de hulpvrager. Informatie over het PGB vind je op www.pgb.nl.

Beroepsvereniging

Maria staat geregistreerd als Psychosociaal Therapeut bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG; nr. 6729). Voor meer informatie over de NFG: www.de-nfg.nl.
Maria staat als Registertherapeut BCZ ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ; nr. 809430R). Voor meer informatie over de RBCZ: www.rbcz.nu.
Maria staat geregistreerd als Jeugdzorgwerker bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ; nr. 120005204). Voor meer informatie over de SKJ: www.skjeugd.nl.

Tevens wordt Gezin op 1 vermeld op www.gcoach.nl. Gcoach is een gids en beroepsorganisatie voor professionals op het communicatieve vlak.