Maria Schalken | Contextueel hulpverlener

Ik ben Maria Schalken (1957), oudste dochter uit een gezin van vier. We zijn een hechte familie. Ik besef wat dit waard is. Wij, de vier kinderen, zijn allemaal in de zorg gaan werken. Hoewel onze ouders dat ook graag hadden gedaan, was het voor hen niet mogelijk in vrijheid te kiezen voor opleiding en beroep. Ze hebben ons aangemoedigd de opleidingen te volgen die we wilden doen. De zorgzame kant van mijn ouders en hun niet ingeloste beroepsverlangen heeft mij geïnspireerd om in de zorgsector te willen werken. Het directe contact met cliënten is een bron van voldoening en werkplezier.

Loopbaan

In 1981 rondde ik mijn HBO opleiding IW (inrichtingswerk) af. Daarna heb ik vier jaar gewerkt met mensen die niet of nauwelijks konden lezen en schrijven.
Toen ik 26 jaar was ben ik weer opnieuw gaan studeren. Ik vond en vind dat er nog zo veel te leren is. Mijn keuze viel op de studie sociale pedagogiek / andragogiek; een studie die ik in 1987 afrondde.
In dat zelfde jaar begon ik aan mijn baan als groepsleidster bij het Instituut voor Doven, het huidige Koninklijke Kentalis.

In 1988 en 1990 zijn onze twee zonen geboren. De ervaring moeder te worden en te zijn beschouw ik als de mooiste en meest leerzame ervaring in mijn leven.
Na 18 jaar groepsleiderschap bij dove en slechthorende jongeren, maakte ik in 2003 de overstap naar de gezinsbehandeling. Dit werk doe ik inmiddels ruim 12 jaar met veel plezier. Ik werk bij gezinnen waarbinnen sprake is van communicatievraagstukken vanwege doofheid, slechthorendheid en taalontwikkelingsstoornissen. Daarnaast heb ik kennis en ervaring op het gebied van autisme, ADHD, ODD en verstandelijke beperking.

Gezin op 1

In 2010 startte ik met mijn praktijk ‘Gezin op 1’, gericht op het bieden van opvoedhulp. In 2012 rondde ik de opleiding tot contextueel hulpverlener en therapeut af en breidde ‘Gezin op1’ zich uit tot praktijk voor contextuele hulpverlening en therapie aan individuen, paren, gezinnen en ouders met kinderen in scheidingssituaties. Sindsdien kan ik mijn cliënten voorzien van een uitgebreid hulpaanbod.

Als contextueel hulpverlener kijk ik hoe mensen met elkaar in relatie staan. Ik geniet van de contacten met cliënten; het samen werken aan verbeteringen. Ik houd van aanpakken, samen doelen bereiken, acties daartoe bedenken en ondersteunen.
Ik spreek de taal van verbinding.

 • Alfabetiseringswerk (jong) volwassenen (Opbouwwerk), 1981 – 1983
 • Vormingswerk jong volwassenen (VJV), 1983 – 1984
 • Alfabetiseringswerk (jong) volwassenen (Opbouwwerk), 1984 – 1987
 • Koninklijke Kentalis, Groepsleidster bij dove jongeren, 1987 – 2005
 • Koninklijke Kentalis, Systeemgerichte behandelaar, 2005 – 2018
 • Koninklijke Kentalis, Systeemtherapeut, 2018 – heden
 • Gezin op 1, praktijk voor gezin- en opvoedingsondersteuning, 2010 – 2012
 • Gezin op 1, praktijk voor contextuele hulpverlening en therapie, 2012 – heden
 • Hogere sociaalpedagogische opleiding, De Kopse Hof, 4 jaar, diploma 1981
 • Verklaring van bevoegdheid basiseducatie, ministerie van O&W, 1987
 • MO Pedagogiek: Sociale pedagogiek / Andragogiek, Hogeschool Katholieke Leergangen Tilburg, 4 jaar, diploma 1987 / 2 studierichtingen:
  • Akte van bekwaamheid (2e graad) vak pedagogiek
  • Jeugdwelzijn en Jeugdhulpverlening
 • Getuigschrift Inservice opleiding bij het Instituut voor Doven, Sint- Michielsgestel (tegenwoordig Koninklijke Kentalis), 1988
 • Vijf certificaten Nederlandse Gebaren Taal (NGT), Kentalis
 • Certificaat Preventie van en Omgang met Dreigend Destructief Gedrag (DDG), Reinier van Arkel, 1997
 • Opleiding tot Praktisch Pedagogisch Gezinsbegeleider, Faculteit Maatschappij en Recht, Centrum voor Social Work, 2 jaar, diploma 2005
 • Vijfdaagse introductiecursus contextuele hulpverlening, 2006
 • Certificaat twee daagse workshop  ‘multiproblem gezinnen’, Leren over Leven, 2007
 • Certificaat medische basiskennis voor hulpverleners, 2011
 • Opleiding contextuele hulpverlening en therapie, Leren over Leven, 4 jaar, 2012
 • Certificaat Een taal erbij, De Kontekst, centrum voor training en therapie, 2 daagse training, 2013
 • Certificaat Expertmeeting voor therapeuten in de contextuele therapie, Stichting Nagy academie, 1 daagse training, 2014
 • Certificaat Emotionally Focused Couples Therapy, EFT, 4 daagse training, 2014
 • Certificaat Emotie- en hechtingsgerichte gezins -en relatietherapie, AFFT, 7 daagse training, 2015
 • Autisme binnen Kentalis- Onderdompeling, 1 daagse training, 2015
 • Certificaat werken met complexe echtscheidingssituaties, Leren over Leven – OICS, 2 daagse training, 2016
 • Taalontwikkelingsstoornis (TOS) binnen Kentalis – Onderdompeling, 1 daagse training, 2016
 • Interactie academie Antwerpen, werken met scheidingssituaties en nieuw samengestelde gezinnen, 4 daagse training, 2016
 • Certificaat Mentaliseren Bevorderende Therapie in gezinnen en systemen (MBT-F), RINO Groep, 3 daagse training, 2017
 • Certificaat Individueel Systematisch Werk, New Energy Movers, 3 daagse training, 2018
 • Opleiding Interactie Communicatie Beeldcoachen, Koninklijke Kentalis, 2 jaar, diploma 2020
 • SHO registeropleiding Psychosociale Basiskennis, Energieschool.nl, 1 jaar, diploma 2021
 • Certificaat De leergang Emotionally Focused Mediation deel 2 (verdieping), EFT, 6 daagse training, 2021
 • Certificaat Beroepsstandaard, Sterk Huis, 2 daagse training, 2021
 • Certificaat module Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Psychodidact, 5 daagse training, 2022
 • Certificaat module Hechting 1, 5 daagse training en online training, 2023