Contextuele hulpverlening

De mensen die behoren tot je netwerk noemen we jouw context. Met context worden alle betekenisvolle relaties bedoeld die je omringen en met wie je in een dynamische verbondenheid leeft.

Contextuele hulpverlening beweegt van het heden naar het verleden en terug naar het heden met het oog op een betere toekomst. Het zijn drie stappen die elkaar steeds afwisselen. Kernbegrippen zijn loyaliteit, verbinding, balans van geven en ontvangen van zorg, erkenning, vertrouwen en dialoog. Het doel is de kwaliteit van jouw leven in relatie tot anderen te verbeteren.

Visie

Als contextueel hulpverlener en therapeut werk ik vanuit een contextuele visie. Dat betekent dat ik naar mensen kijk vanuit de vraag hoe zij en hun omgeving elkaar beïnvloeden en met elkaar in relatie staan. Naast persoonlijke kenmerken wordt ieder mens gevormd in de relaties die hem of haar van jong tot oud omgeven.

De ervaringen tijdens je jeugdjaren zijn van betekenis voor het latere leven. De mate waarin de eerste relaties betrouwbaar waren, heeft invloed op de wijze waarop latere relaties worden aangegaan.

Bij alle hulpvragen die ik behandel is het belangrijk om de eigen geschiedenis in beeld te brengen. Om blijvende verbeteringen te realiseren in je huidige situatie, is het nodig aandacht te geven aan de vraag hoe je als kind bent geweest. Voor alles wat je als kind gedaan hebt om jezelf staande te houden in soms moeilijke omstandigheden en een goed kind te willen zijn, is erkenning nodig.

Erkenning gaat over het zien van je inzet, het begrijpen van de betekenis van wat je gegeven hebt als kind. Misschien droeg je al jong de verantwoordelijkheid voor een zieke ouder, zorgde je voor broertjes en zusjes of deed je als kind het huishouden. Misschien deed je erg je best om de sfeer thuis te verbeteren of was je lastig in een poging ruziënde ouders af te leiden?

Wat kan contextuele hulpverlening voor jou betekenen?

Vanuit het verkrijgen van inzicht in de eigen geschiedenis en het ontvangen van erkenning, werken we aan de vraag hoe je op een gezonde manier vorm kunt geven aan jouw leven en huidige relaties. Door actief aan problemen te werken doe je jezelf en de ander recht. Je wordt daardoor vrijer, meer autonoom en dat in verbondenheid met belangrijke anderen. Als jouw welzijn verbetert heeft dit weer invloed op (toekomstige) kinderen. De aandacht gaat sterk uit naar jouw krachten en kwaliteiten. Samen werken we aan een betere kwaliteit van leven.

Doel van contextuele hulpverlening

  • Ontdekken wie je bent en wie je wilt worden.
  • Ontdekken wat voor jou persoonlijk van belang is en hoe je daarvoor uit kunt komen.
  • Beseffen dat je in relaties leeft waarin aan jezelf en de ander recht doen tot herstel van balans en welbevinden leidt.
  • Hulpbronnen in je omgeving herkennen en gebruiken.
  • Actief zijn in probleemoplossing.