Welkom

In een mensenleven gaat niet alles van een leien dakje. Iedereen kan voor problemen komen te staan. Meestal lossen de problemen zich na verloop van tijd weer op, maar niet altijd.

Het kan zijn dat je al enige tijd zorgen hebt over het contact met je kind, je partner of met je familie. Het kan zijn dat je te maken hebt met een scheidingssituatie die problematisch verloopt en waarbij kinderen betrokken zijn. Het kan ook zijn dat je persoonlijke moeilijkheden hebt waarover je wilt praten. In zulke situaties kan het zinvol zijn om Gezin op 1, praktijk voor contextuele hulpverlening en therapie, in te schakelen.

Praktijk Gezin Op 1 is bedoeld voor volwassenen, jongeren en kinderen. Er zijn vragen of problemen op een of meer van de volgende gebieden:

  • Individuele hulpvragen
  • Relationele hulpvragen
  • Hulpvragen op het gebied van opvoeding
  • Hulpvragen in scheidingssituaties (ouders en kinderen)

Bij deze én vergelijkbare kwesties kun je contact opnemen met Maria Schalken, praktijkhouder van Gezin Op 1. Vanuit haar jarenlange ervaring en opleiding als contextueel hulpverlener/therapeut en pedagoog is zij je graag van dienst.

De mensen die behoren tot je netwerk noemen we jouw context. Met context worden alle betekenisvolle relaties bedoeld die je omringen en met wie je in een dynamische verbondenheid leeft.

Contextuele hulpverlening beweegt van het heden naar het verleden en terug naar het heden met het oog op een betere toekomst. Het zijn drie stappen die elkaar steeds afwisselen. Kernbegrippen zijn loyaliteit, verbinding, balans van geven en ontvangen van zorg, erkenning, vertrouwen en dialoog. Het doel is de kwaliteit van jouw leven in relatie tot anderen te verbeteren.

Lees meer

Ervaringen van cliënten

“Maria heeft ervoor gezorgd dat wij beter zijn gaan communiceren en het belang van de kinderen voorop stellen. Haar aanpak heeft voor rust gezorgd binnen de scheidingssituatie. De kinderen kunnen weer kind zijn.”

Man, 39 jaar

“Behulpzaam, betrokken en oplossingsgericht. Dit zijn voor mij de belangrijkste punten die door Maria worden waargemaakt.”

Vrouw, 32 jaar

“Maria zorgt ervoor dat er geen ruzie meer komt tussen papa en mama. Ik vind het fijn dat Maria zo goed met mij kan praten en dat ze mijn zusje en mij boekjes geeft over ouders die gescheiden zijn.”

Meisje, 10 jaar

“Ik heb Maria ervaren als een warm en betrokken persoon, die zich volledig richt op het belang van de cliënt. De afgelopen twee jaar ben ik ontzettend gegroeid door de sessies die ik bij haar heb gevolgd.”

Man, 42 jaar

“Maria is een zeer goede bemiddelaar. In conflict met mijn ouders gaf ze ons alle drie het gevoel gehoord te worden, maar wat nog veel mooier was, het lukte ons elkaar weer te horen. Maria zorgt ervoor dat iedereen aan bod komt.”

Man, 33 jaar

“Wij hebben Maria leren kennen als een kundige, begripvolle, maar vooral ook oplossingsgerichte coach.”

Vrouw, 45 jaar

“Wij zijn geholpen om door alle strubbelingen en drama’s heen de kinderen weer centraal te stellen, zoals het hoort. Dat is nodig als je even niet meer kunt relativeren.”

Vrouw, 35 jaar

“De gesprekken die Maria heeft gehad met mijn kinderen worden als zeer positief ervaren. Vooral het schatkistje waarin de briefjes zaten van de kinderen vond ik zeer waardevol.”

Man, 36 jaar

“Ze zet het belang van het kind voorop zonder de leden van de twee samengestelde gezinnen uit het oog te verliezen. Ze heeft ons helpen begrijpen wat er in een kind om kan gaan en waarom het bepaald gedrag kan vertonen. Wij raden haar zeker aan.”

Vrouw, 36 jaar

“Mijn familie en ik zijn dichter bij elkaar gekomen door de therapie met Maria. Wat ik enorm waardeer is de bekwaamheid die werd gehanteerd in de sessies.”

Man, 30 jaar

“Er kwam hulp uit onverwachte hoek. We kregen weer geduld voor elkaar en zetten de kinderen weer voorop.”

Vrouw, 28 jaar