Individuele hulpverlening

Individuele hulpverlening

Individuele hulpverlening is bedoeld voor mensen die verlangen naar een betere kwaliteit van hun leven en hun relaties en daarover (in het begin) het liefste persoonlijk met een hulpverlener willen praten. Als dat voor jou zo is, dan kun je bij Gezin op 1 terecht voor individuele hulpverlening. Samen verhelderen we de hulpvragen, de oorsprong van je vragen en de doelen die je wilt bereiken. Ik loop een tijdje met je mee in deze fase van je leven, totdat het beter met je gaat en je weer op eigen kracht verder kunt.

Het kan zijn dat je erg onzeker bent geworden en graag wat meer zelfvertrouwen wilt ontwikkelen. Het kan zijn dat je voortdurend voor andere mensen zorgt en moeite hebt om zelf zorg te ontvangen. Het kan ook zijn dat je hoge eisen aan anderen stelt en weinig flexibel bent. Of je stelt hoge eisen aan jezelf en kunt moeilijk tot tevredenheid en rust komen. Je hebt moeite om gevoelens in de hand te houden en zou graag willen dat je beter je rust kunt bewaren. Je kunt te maken hebben met verdriet wat je moeilijk kunt verwerken. Je voelt je eenzaam en je zou graag contact maken met andere mensen.  Contextuele hulpverlening kan ook op individueel niveau de helpende hand bieden.

Contextuele hulpverlening helpt de huidige problemen te begrijpen mede vanuit eerder opgedane jeugdervaringen.
De ervaringen die je op deed in vroegere jaren kunnen namelijk een grote impact hebben gehad op jouw functioneren en welbevinden als kind en jongere. Er kunnen patronen zijn ontstaan waarmee je door het leven gaat. Van die patronen kunnen jij en jouw omgeving  last ervaren. Daarbij wordt een genogram opgesteld. Een genogram is een soort stamboom. Belangrijke gebeurtenissen en de (relationele) betekenissen  daarvan worden verkend. Gedrag wordt begrepen als het resultaat  van individuele kenmerken en omgevingsinvloeden. Het is belangrijk te begrijpen wat zich vroeger heeft afgespeeld en hoe je op de dag van vandaag nog vanuit oude patronen handelt.
Doel is het ervaren van keuzevrijheid waarbij je op een nieuwe en constructieve wijze jouw leven vorm gaat geven. Jouw persoonlijke krachten worden opgemerkt en gebruikt om de doelen die je stelt zo goed mogelijk te realiseren.