Gezinshulpverlening

Gezinshulpverlening

Kinderen opvoeden is een belangrijke, vaak mooie taak. Het kan wel eens lijken dat het grootbrengen van kinderen bij anderen gemakkelijk verloopt. Waarom bij ons dan niet, kun je je afvragen, want je wilt het zo graag goed doen als ouders. Heb je te maken met opvoedings- en ontwikkelingsvragen over je kind die zich niet vanzelf laten oplossen, dan kan ‘Gezin op 1’, gezinshulpverlening daarbij behulpzaam zijn.

Als ouders kun je te maken krijgen met gedragsproblemen bij je kind waar je geen raad mee weet. Ligt mijn kind dwars of is er meer aan de hand, vragen veel ouders zich af.  Je wilt dat de moeilijkheden stoppen, maar je weet niet wat je kunt doen. Door samen te gaan werken met Gezin op 1 worden moeilijkheden omgezet naar mogelijkheden. Uitgangspunt is dat ieder kind, iedere ouder én ieder gezin uniek is en dus bijzonder. Daarom vereist elk opvoedprobleem een eigen aanpak. Het is maatwerk. Dat is natuurlijk ook zo bij die kinderen waarbij sprake is van een beperking, zoals bijvoorbeeld autisme, ADHD, een verstandelijke beperking. Het vinden van de juiste afstemming op je kind en opnieuw ervaren van opvoedingsplezier is het doel van gezinshulpverlening.

We werken samen om het gedrag van je kind en zijn of haar behoeften goed te begrijpen. Probleemgedrag betekent meestal dat je kind een signaal geeft dat het niet goed met hem of haar gaat. Er zijn vast en zeker ook momenten waarop het wel goed gaat. Ook die momenten gebruiken we om te ontdekken wat je kind nodig heeft.  Praktisch pedagogische gezinshulpverlening (PPG) en contextuele hulpverlening gaan heel goed samen. Er is naast het vinden van goed werkende handvatten ook aandacht voor jou als ouder en de vraag hoe jezelf bent grootgebracht. Het leggen van verbinding tussen het gezin van nu en het gezin van toen (eigen jeugdervaringen ouders) wordt als helpend ervaren in het verkrijgen van inzicht in het eigen opvoedkundig handelen.
Inzicht en oefenen met nieuwe manieren gericht op het verbeteren van de afstemming tussen ouder en kind, betekenen herstel en verdieping van verbondenheid en veiligheid.